Hopp til innhold

For bedrifter

Mange av mine klienter kommer til veiledningssamtaler som betales av bedriften.

Det kan for eksempel være ansatte som er i fare for/ er sykmeldt. Hvis det gjelder IA- bedrift kan leder søke NAV om at den ansatte får veiledning hos meg via tiltaket: arbeidsrettet rehabilitering; tilretteleggingstilskudd.

Ledere som tilbyr ansatte livsstyrketrening gir positive tilbakemeldinger. Den ansatte sier tydeligere i fra om eventuelt behov for tilrettelegging. Bedrer evnen til å ta vare på seg selv i en hektisk hverdag og øker derav jobbnærvær.

Påvirker arbeidsmiljøet positivt ved å kommunisere tydeligere. I noen tilfeller kan livsstyrketrening føre til avklaring mot annen type arbeid.

Share on Facebook

Personvernerklæring