Hopp til innhold

Terapeuten

bilde

Minnie Skjævestad, f: 1957. Jeg er gestaltterapeut med etterutdanning. I tillegg er jeg  sykepleier, helsepedagogisk veileder i Livsstyrketrening og Medisinsk yogainstruktør. I 2006 startet jeg Agder Gestaltterapi, og har siden arbeidet som gestaltterapeut og veileder/coach i egen praksis.

Jeg har lang erfaring som veileder i attføringsbedrift i arbeidsrettet rehabilitering, og som kursveileder ved Sørlandet sykehus. Videre har jeg jobbet i barnehage, hjemmesykepleie, psykisk helsevern, både kommunalt og psykiatrisk poliklinikk, kreftomsorg, demensomsorg og fengselshelsetjenesten.

Med 30 års erfaring innen helse- og livsmestring har jeg lært mye om kontakt med mennesker. Det helende i det oppmerksomme, ikke-dømmende nærværet (mindfulness) har fått økende betydning for meg, både i jobb og privat.

Min erfaring er at noe av det vi kan streve med i nåtid, kan ha sitt utspring i mestringsmønstre lært i oppvekst. Som barn tilpasser vi oss kreativt oppvekstmiljøet for å beholde størst mulig grad av omsorg og trygghet, og f.eks kan egenskapen " flink", "snill", "hardhudet" eller "den som lukker ørene" ha blitt overutviklet. Etterhvert som et handlingsmønster på autopilot. Mestringsmønsteret som fungerte i oppveksten kan skape vanskeligheter og uhelse i voksenlivet, både privat og på jobb. Vi trenger å utvikle alle sider av oss selv for å ha flere strenger å spille på og derigjennom større evne til å takle livets utfordringer.  Denne prosessen kan være sårbar, strevsom og vitaliserende.

Som gestaltterapeut er det viktig for meg å støtte deg til å være mer oppmerksomt tilstede i eget liv, med det som ER, her og nå. Da blir du mer i stand til å ta gode,bærekraftige handlingsvalg, - og du vil oppleve mer vitalitet.

Du er varmt velkommen!

Erfaring og utdannelse

Relational Living Body Psychotherapy - workshops med Julianne Appel Opper 2016 - d.d. 

NARM - Neuroaffektiv relasjonell metode Trinn 1 og 2, 2014
Medisinsk Yoga Instruktør 2014
International Training Program: Gestalt Therapy to Psychopathology and Contemporary Disturbances 2010 - 12
Etterutdanning Gestaltterapeut, Norsk Gestaltinstitutt, 2010 - 12
Gestaltpsykoterapeut MNGF, Norsk Gestaltinstitutt, 2004 - 08
Helsepedagogisk veileder i Livsstyrketrening, Diakonhjemmet Høyskole, 2003 - 04 livsstyrketrening.no
Autorisert sykepleier, Aust - Agder sykepleierhøyskole, 1982 - 85
Medlem av NGF, Norsk Gestaltterapeut Forening og underlagt foreningens etiske regler samt helsepersonell loven.
Medlem av NFP, Norsk Forbund for Psykoterapi
Medlem av Mindfulness Norge, nfon.no

Share on Facebook

Personvernerklæring